Benvolguts socis/es,

Per acord de la Junta Directiva del Club de Tir Esportiu Mataró en data de 11 de gener del 2017, es convoca a tots els socis a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a local social de Can Canyameres el dia 4 de febrer de 2017 a les 10,30 en primera convocatòria i a les 11,00 hores en segona convocatòria, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior assemblea.
 2. Presentació i breus paraules del president.
 • Resum inversions, millores d’instal·lació…
 • Escola de Tir Aire (dotació).
 1. Rendició de comptes de l’any 2016.
 2. Resum general socis 2016 / Altes i baixes.
 3. Previsió pressupost proper exercici 2017.
 4. Valoració per l’Assemblea de les necessitats de manteniment i recursos del club.

(Proposta revisió de quotes / Optimització costos funcionament club).

 1. Proposta “franquícia de 20€” a la entrega de carnet de soci, recuperable en cas de baixa. Proposta “Llicència Federativa” termini de 3 mesos per recuperar l’import, en el cas de tenir-la per un altre club.
 2. Previsió millores instal·lacions.
 3. Actualització i revisió Normes de Funcionament Intern i Regim Disciplinari.
 4. Confirmació nous càrrecs de Junta Directiva.
 5. Informació i resum esportiu 2016.
 6. Informació federativa.
 7. Torn obert de paraules.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

                                                                                             Mª Isabel Valenzuela de Moya

                                                                                             Secretaria del T.E.M