Monthly Archives: novembre 2023

Llistat de candidatures DEFINITIVES a 30 de nov. de 2023 – ELECCIONS T.E.M.

Transcorregut el període de reclamació a admissió o inadmissió de les candidatures presentades per les eleccions de la Junta Directiva del Tir Esportiu Mataró (TEM), amb el present document de validesa es proclamen ambdues com a definitives, ja que reuneixen els requisits estatuaris i no s’ha presentat cap reclamació. Tenint com efecte la continuació

Go to Top