Es recorda als socis que no es permet la col·locació d’equips, accessoris o similars a les bigues o travessers de les instal·lacions a qualsevol de les diferents galeries de tir o arc.
Gràcies per la vostra comprensió.

La Junta Directiva