Benvolguts socis i sòcies,

 

Segons les mesures establertes per les autoritats competents en matèria de sanitat per a la tornada a la normalitat, un cop superada la “Fase 3” i decretada la finalització de l’Estat d’Alarma, cal editar un Protocol d’actuació a fi de garantir les mesures de seguretat i prevenció sanitàries, tant de persones com instal·lacions per evitar contagis.

El passat 25 de Maig de 2020, prèvia sol·licitud, i un cop superada la “Fase 1”, s’autoritza la represa esportiva, només per realitzar “entrenaments esportius”. A partir de l’1 de juliol de 2020 i un cop superada la “Fase 3” i decretada la finalització de Confinament i de l’Estat d’Alarma, s’emet el present Protocol a fi de definir la corresponent autorització a partir de la qual s’autoritza la represa de la activitat esportiva per a la celebració de les competicions d’àmbit social del Club, seguint el que estableix el calendari esportiu anual, suspeses des del 14 de març del 2020.

Amb aquest motiu, s’estableix el present Protocol per definir les condicions que s’han de regir per a la correcta posta en marxa del club i les seves activitats, el qual s’ha elaborat tenint en compte les indicacions i instruccions dels següents documents: (“Protocolo General De Prevención Y Actuación Ante El Covid-19 A Observar En La Vuelta A Los Entrenamientos Y Competiciones De Todas Las Pruebas Deportivas De Tiro Olímpico”), (“Comunicado Sobre La Apertura De Los Centros Deportivos De Tiro Olímpico” y “Plan De Desescalada Para Los Centros Deportivos De Tiro Olímpico”)  y  (“Protocol per la represa de l’Activitat de la Federació Catalana de Tir Olímpic a les Fases de Desescalada”), que es mencinen al Protocol editat el 21 de maig de 2020 per iniciar les activitats esportives únicament autoritzant la realització “d’entrenaments esportius”.

En aquest Protocol s’inclou a més dels documents abans esmentats, el protocol DOGC, referència CVE-DOGC-A-8158-S de data 19 de juny de 2020, editat pel “Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya“, on es comunica a la ciutadania la finalització de l’Estat d’Alarma i del confinament. Aquests documents els podeu trobar a la pàgina web de club (www.eltem.es) per la vostra informació, coneixement i compliment on correspongui. És vital que totes les persones, socis i sòcies prenguem consciència de la importància de seguir les mesures que es dicten a continuació i que les portem a terme quan s’acudeixi a les instal·lacions del camp de tir, respectant-les escrupolosament en benefici de tots, a partir del 1 de juliol de 2020.

MESURES QUE ES DURÀN A LLOC A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL TIR ESPORTIU MATARO

 1. Netejar i desinfectar les instal·lacions de manera profunda, fent especial atenció a espais comuns i sanitaris amb dilució d’aigua i lleixiu (50:1) preparada un situ o mediant un altre desinfectant aprovat per el ministeri de sanitat del govern d’Espanya.
 2. Equipar els treballadors del club amb els EPI que recomanen les autoritats sanitàries. En el servei d’atenció al públic es prioritzarà l’ús de FFP2 abans de la mascareta quirúrgica.
 3. Indicar per mitjà de senyals al terra les distàncies de seguretat a mantenir a les galeries de tir i esplanada d’arc.
 4. Col·locar cartells que recordin les mesures de seguretat, distanciament i higiene que cal seguir.
 5. Repartir dosificadors de gel hidroalcohòlic per diferents punts del camp de tir (galeries, Masia…) a disposició i que siguin de fàcil accés pel seu ús.
 6. Repartir per les galeries papereres tancades de pedal per dipositar mocadors o material d’un sol ús.
 7. Proveir cada galeria i esplanada d’ arc de productes amb solucions desinfectants i paper d’un sol ús per a que el soci/a pugui desinfectar el lloc de tir.
 8. Retirar totes les cadires, estores i mantes de les galeries. En cas de practicar una modalitat on es requereixi aquest material, l’haurà de dur el propi esportista.

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

 1. Les persones que podran acudir al camp de tir són aquelles que disposen de Llicència Federativa de l’any vigent. Les tirades socials, competicions i proves de tir són objecte de l’autorització d’aquest Protocol a partir de l’1 de juliol de 2020, segons el calendari esportiu de l’any en curs.
 2. Per poder realitzar entrenaments esportius, s’haurà d’assistir al camp de tir, presentant-se al personal responsable del Club, qui s’encarregarà de realitzar el “test de control” (registre de temperatura, neteja de mans, carnet de soci i llicència federativa, ubicació de llocs de tir, etc), especificant la modalitat i calibre, el dia i l’hora per poder fer un càlcul de l’aforament.
 3. Per a les tirades socials, s’hauran de sol·licitar amb antelació a través de l’oficina per telèfon (937990053) o correu electrònic(info@eltem.es). La cita haurà de ser confirmada pel personal d’oficina, considerant l’aforament disponible en cada galeria que ens limita la disponibilitat e llocs de tir, segons:
 • Galeria d’aire comprimit: 10 llocs de tir (possibilitat de dues tandes).
 • Galeria armes esportives 25 m: 8 llocs de tir (possibilitat de 2 o 3 tandes). A CONFIRMAR.
 • Galeria carrabina 50m: 16 llocs de tir (per disposar de separadors de pantalla entre els llocs de tir).
 • Galeria d’AAHH 50 m: 18 llocs de tir (per disposar de separadors de pantalla entre els llocs de tir).
 • Galeria 100 metres: 10 llocs de tir (per disposar de separadors de pantalla entre els llocs de tir).
 • Cancha de plat: 3 i 5 llocs de tir, depenent de la modalitat. Disponible.
 • IPSC, 8 llocs disponibles.
 • Tir amb arc: totes les instal·lacions disponibles.

El personal de camp s’encarregarà de realitzar els “tests de control”. Els àrbitres seran els encarregats de controlar les corresponents competicions, com ja va sent habitual.

En el cas del tir amb arc, caldrà especificar si l’entrenament o la tirada social es realitzarà al circuit de 3D, 2D o a l’explanada pel càlcul de l’aforament de les zones.

 1. Cada soci disposarà d’un temps màxim d’una hora i mitja durant els entrenaments, que hauran de ser controlats pel personal de camp. L’Horari de les competicions socials serà l’establert per l’equip arbitral.
 2. Per a accedir a les galeries és imprescindible fer neteja de mans i que cada esportista dugui la seva pròpia mascareta i guants.
 3. Tots els esportistes hauran de portar mascareta i guants al moment d’accedir, romandre i abandonar les instal·lacions. L’únic moment en el que es poden treure els EPI serà quan es trobin al lloc de tir, practicant, sempre que la distància de seguretat sigui de 1,5m com a mínim.
 4. Les persones que presentin simptomatologia de la malaltia com ara febre de més de 37,3 i símptomes respiratòries NO PODRAN accedir a les instal·lacions. Si es dóna una temperatura superior a la mencionada es registrarà al full de control.
 5. L’horari d’activitat esportiva s’escalonarà per tal d’evitar aglomeracions de socis i així evitar i minimitzar el risc de contagis. L’horari de les instal·lacions esportives serà de 9:00h a 13:30h i de 15:00h a 19:00h.
 6. Els llocs de tir de les galeries “Aire comprimit, 10 m” i “Armes esportives, 25 m”, s’ocuparan de manera alterna, deixant com a mínim un lloc lliure entre cada tirador, en funció del que s’indica al “punt 2” en relació als llocs de tir disponibles per galeria. Per la resta de galeries, no és necessària l’alternança degut a que les galeries disposen de pantalles separadores entre llocs de tir.
 7. Durant les competicions només es permetrà estar a l’interior de les galeries als tiradors, àrbitres i personal de control.

 

MESURES HIGIENICO-SANITÀRIES

 1. L’ús dels banys serà restringit i es limitarà a dues persones. Disposaran de gel hidroalcohòlic, així com sabó, aigua i paper per una correcta higiene de mans. El gel hidroalcohòlic es repartirà per diferents punts de les instal·lacions.
 2. Es disposaran papereres tancades de pedal als sanitaris per dipositar mocadors i material d’un sol ús.

 

RECORREGUTS DE TIR MODALITAT “IPSC”

Degut a les característiques especials de la modalitat IPSC, s’estableixen les següents normes per tal de poder realitzar entrenaments en la situació de prevenció en la que ens trobem:

 1. Degut a les necessitats de distanciament social a causa del virus, s’haurà de canviar la zona de seguretat, la qual haurà de ser una de les canches més grans.
 2. En tot moment hi haurà d’haver un entrenador, àrbitre o responsable del club amb mascareta, ulleres de seguretat i guants de làtex o nitril.
 3. És indispensable que cada soci utilitzi únicament el seu propi material, evitant fer un ús compartit de parxes, timers, etc.
 4. Els entrenaments de IPSC només es podran realitzar els dissabtes, segons calendari.
 5. Les competicions socials a celebrar els primers dissabtes del mes, que seran controlades pels corresponents equips arbitrals.
 6. Tant els entrenaments com les competicions, seran controlats per l’equip arbitra, incloent els “Tests de control” (presa de temperatura, neteja de mans, carnet de soci, llicència federativa, cànon federatiu, ubicació i assignació del lloc de tir, etc).
 7. El temps màxim d’entrenament en aquesta modalitat és de 90 minuts per soci, inclòs el muntatge i desmuntatge de l’exercici.

 

TIR AMB ARC

A causa de les característiques de les instal·lacions de la modalitat de tir amb arc (campa i recorregut de bosc), que són obertes i amb espai suficient per a complir amb les distàncies de seguretat entre persones, els entrenaments i competicions socials es podran realitzar de nou a partir del dia 1 de Juliol de 2020. Havent de respectar les mesures i condicions generals dictades anteriorment on correspongui.

 

MASIA, BAR I TERRASSA EXTERIOR. COMPRA DE MATERIAL

 1. La venda de munició i blancos es farà a la Masia, com ja és habitual. La compra es podrà fer a raó d’una persona cada vegada, respectant sempre les distàncies de seguretat, portant mascareta i guants.
 2. Depenent de la disponibilitat de personal, s’habilitaran algunes taules a la terrassa exterior, respectant sempre les distàncies de seguretat establertes.
 3. A l’interior de la Masia es podrà utilitzar el 50% de la seva capacitat, respectant les distàncies i evitant aglomeracions superiors a 10 persones.

Us fem saber que qualsevol canvi, nova informació o modificació del protocol o de les mesures de seguretat que es faci, l’informarem de manera telemàtica el més aviat possible. Per aquest motiu us recomanem fer un seguiment de les nostres xarxes socials (Facebook) i pàgina web, que anem actualitzant sempre que hi ha alguna novetat. Informem també que la Junta Directiva intentarà, sempre i quan sigui possible, reprogramar les competicions i els actes que s’han vist afectats a causa del Covid-19.

Esperem la màxima comprensió per part de tots vosaltres i que us cuideu molt.

 

Junts ho aconseguirem!

 

Atentament,

 

La Junta Directiva

Per descarregar el document en PDF cliqueu aquí:
Protocol tirades socials 1 de juliol