Benvolguts socis i sòcies,

 

Segons les mesures establertes pel Govern, la tornada a la normalitat es realitzarà en un seguit de fases. La fase en la qual es pot reactivar l’activitat esportiva és la fase 1 (entrenaments esportius), que a la regió sanitària en la qual ens trobem tindrà lloc el dia 25 de maig. Per aquest motiu se’ns fa necessari establir un protocol rigorós que caldrà seguir de manera estricta per la correcta posta en marxa del club i de l’activitat, el qual s’ha elaborat tenint en compte les indicacions dels següents documents: “Protocolo General De Prevención Y Actuación Ante El Covid-19 A Observar En La Vuelta A Los Entrenamientos Y Competiciones De Todas Las Pruebas Deportivas De Tiro Olímpico”, “Comunicado Sobre La Apertura De Los Centros Deportivos De Tiro Olímpico” i “Plan De Desescalada Para Los Centros Deportivos De Tiro Olímpico” i “Protocol per la represa de l’Activitat de la Federació Catalana de Tir Olímpic a les Fases de Desescalada”. Aquests documents els podeu trobar a la pàgina web del club (www.eltem.es) per a la vostra informació, coneixement i compliment a on correspongui. És vital que tots els socis i sòcies prenguem consciència de la importància de seguir les mesures que es dicten a continuació i que les duem a terme quan acudim al camp de tir.

 

MESURES QUE ES FARAN ABANS D’OBRIR LES INSTAL·LACIONS AL SOCI/A

 1. Netejar i desinfectar les instal·lacions de manera profunda, fent especial atenció a espais comuns i sanitaris amb dilució d’aigua i lleixiu 50:1 preparada un situ o mediant un altre desinfectant aprovat per el ministeri de sanitat del govern d’Espanya.
 2. Equipar els treballadors del club amb els EPI que recomanen les autoritats sanitàries. En el servei d’atenció al públic es prioritzarà l’ús de ffp2 abans de la mascareta quirúrgica.
 3. Indicar per mitjà de senyals al terra les distàncies de seguretat a mantenir a les galeries de tir i esplanada d’arc.
 4. Col·locar cartells que recordin les mesures de seguretat, distanciament i higiene que cal seguir.
 5. Repartir dosificadors de gel hidroalcohòlic per diferents punts del camp de tir (galeries, Masia…).
 6. Repartir per les galeries papereres tancades de pedal per dipositar mocadors o material d’un sol ús.
 7. Proveir cada galeria i esplanada d’ arc de productes amb solucions desinfectants i paper d’un sol ús per a que el soci/a pugui desinfectar el lloc de tir.
 8. Retirar totes les cadires, estores i mantes de les galeries. En cas de practicar una modalitat on es requereixi aquest material, l’haurà de dur el propi esportista.

 

MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

 1. Les persones que podran acudir al camp de tir són aquelles que ja són sòcies i tenen la llicència federativa de l’any en curs. Les tirades socials, competicions i proves de tir no es podran fer fins a nou avís.
 2. Per poder entrenar caldrà demanar cita prèvia, especificant la modalitat i calibre (només una), el dia i l’hora per poder fer un càlcul del aforament. Aquesta s’ha de sol·licitar amb anterioritat a través de l’oficina per telèfon (937990053) o correu electrònic (info@eltem.es). La cita ha de ser confirmada pel personal d’oficina. En el cas del tir amb arc caldrà especificar si l’entrenament es realitzarà al circuit 3D, circuit 2D o a la esplanada per el càlcul de l’aforament de les zones.
 3. Cada soci disposarà d’un temps màxim de dues hores d’entrenament. L’horari en el qual acudirà a les instal·lacions s’haurà concretat en el moment de demanar la cita prèvia a l’oficina i comunicat al personal de camp.
 4. Els soci/es hauran de presentar-se on sigui el personal de camp per a que se’ls i faci el test de control (verificar la cita prèvia, presa de temperatura, neteja de mans, carnet de soci i llicència federativa, ubicació i designació del lloc de tir…).
 5. Per accedir a les galeries és indispensable tenir CITA PRÈVIA i dur els seus propis guants i mascareta.
 6. Tots els esportistes hauran de portar mascareta i guants al moment d’accedir, romandre i abandonar les instal·lacions. L’únic moment en el que es poden treure els EPI serà quan es trobin al lloc de tir, practicant, sempre que la distància de seguretat sigui de 2m com a  mínim.
 7. Les persones que presentin simptomatologia de la malaltia com ara febre de més de 37,3 i símptomes respiratòries NO PODRAN accedir a les instal·lacions. Si es dóna una temperatura superior a la mencionada es registrarà al full de control.
 8. L’horari d’activitat esportiva s’escalonarà per tal d’evitar aglomeracions de socis i així evitar i minimitzar el risc de contagis. L’horari de les instal·lacions esportives serà de 9:00h a 13:30h i de 15:00h a 19:00h.
 9. Els llocs de tir s’ocuparan de manera alterna, deixant com a mínim un lloc lliure entre cada tirador.

 

MESURES HIGIENICOSANITÀRIES

 1. L’ús dels banys serà restringit i es limitarà a dues persones. Disposaran de gel hidroalcohòlic, així com sabó, aigua i paper per una correcta higiene de mans. El gel hidroalcohòlic es repartirà per diferents punts de les instal·lacions.
 2. Es disposaran papereres tancades de pedal als sanitaris per dipositar mocadors i material d’un sol ús.

 

 

RECORREGUTS DE TIR / IPSC

Degut a les característiques especials de la modalitat IPSC, s’estableixen les següents normes per tal de poder realitzar entrenaments en la situació de prevenció en la que ens trobem:

 1. Degut a les necessitats de distanciament social a causa del virus, s’haurà de canviar la zona de seguretat, la qual haurà de ser una de les canches més grans.
 2. En tot moment hi haurà d’haver un entrenador, àrbitre o responsable del club amb mascareta, ulleres de seguretat i guants de làtex o nitril.
 3. És indispensable que cada soci utilitzi únicament el seu propi material, evitant fer un ús compartit de parxes, timers, etc.
 4. Els entrenaments de IPSC només es podran realitzar els dissabtes.
 5. El temps màxim d’entrenament en aquesta modalitat és de 90 minuts per soci, inclòs el muntatge i desmuntatge de l’exercici.

 

TIR AMB ARC

Degut a les característiques de les instal·lacions de la modalitat de tir amb arc (campa i recorregut de bosc), que són obertes i amb espai suficient per complir amb les distàncies de seguretat entre socis, els entrenaments es podran realitzar de nou a partir del dia 25 de maig. Caldrà tenir en compte les mesures generals dictades anteriorment i aplicar-les.

 

MASIA O SALA D’ÀRBITRES, BAR I COMPRA DE MATERIAL

 1. La Masia, o en el seu defecte, la Sala d’àrbitres obrirà únicament per la venda de blancos i munició. La compra es podrà fer a raó d’una persona cada cop, respectant sempre les distàncies de seguretat, portant mascareta i guants.
 2. Depenent de la disponibilitat de personal, s’habilitaran algunes taules a la terrassa exterior, respectant sempre les distàncies de seguretat establertes.

 

Us fem saber que qualsevol canvi, nova informació o modificació del protocol o de les mesures de seguretat que es faci, l’informarem de manera telemàtica el més aviat possible. Per aquest motiu us recomanem fer un seguiment de les nostres xarxes socials (Facebook) i pàgina web, que anem actualitzant sempre que hi ha alguna novetat. Informem també que la Junta Directiva intentarà, sempre i quan sigui possible, reprogramar les competicions i els actes que s’han vist afectats a causa del Covid-19.

 

Esperem la màxima comprensió per part de tots vosaltres i que us cuideu molt.

Junts ho aconseguirem!

 

Atentament,

 

 

La Junta Directiva

Per descarregar el document en PDF cliqueu aquí: