Project Description

La pràctica del tir amb armes històriques aglutina la passió pel tir esportiu i el gust per recuperar, conservar i restaurar una part de la història del nostre pais.

S’utilitzen rèpliques d’armes històriques en la majoria dels casos i puntualment armes originals, encara que aquestes són poc habituals a causa al seu acurat i costós manteniment, ja que s’han de netejar i acondicionar de nou inmediatament després del seu ús, per tal de garantir la seva conservació.

Així doncs, el tir esportiu amb armes històriques ens obre una finestra on convergeixen esport i història.

En les competicions amb armes històriques es realitzen 13 trets en un temps de 30 minuts comptabilitzant com trets vàlids a l’efecte de classificació dels deu millors.

L’objectiu, com en les modalitats de precisió, és aconseguir un blanc el més a prop possible del seu centre o trencar el major nombre de plats possible depenent de la modalitat que es tracti, usant les armes d’època.

Les dimensions i distàncies a les que se situen els blancs depenen de la modalitat de què es tracti: Miquelet; Maximilian; Minie; Whitworth; Cominazzo; Kuchenreuter; Colt; Mariette; Walkyria; Tanegashima; Vetterli; Hizadai; Tanzutsu; Donald Malson; Pennsylvania; Lamarmora; Manton i Lorenzoni.

ALTRES MODALITATS