Armes històriques

/Armes històriques
­

Armes històriques

La pràctica del tir amb armes històriques aglutina la passió pel tir esportiu i el gust per recuperar, conservar i restaurar una part de la història del nostre pais.

S’utilitzen rèpliques d’armes històriques en la majoria dels casos i puntualment armes originals, encara que aquestes són poc habituals a causa al seu acurat i costós manteniment, […]